Privacy & Cookie verklaring

Privacyverklaring Goed gevoed & Goed getraind

Vs. december 2022


Algemeen

Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe Goed gevoed & Goed getraind met jouw persoonsgegevens omgaat. Goed gevoed & Goed getraind is gevestigd te Utrecht en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 60078456. Goed gevoed & Goed getraind is een eenmanszaak en wordt vertegenwoordigd door Maud Bogers. Goed gevoed & Goed getraind, respecteert de privacy van al haar klanten en relaties en van de bezoekers van haar website.


Persoonsgegevens van klanten, die direct bijvoorbeeld uit hoofde van een overeenkomst of via de website bijvoorbeeld via de download van een document (of via enig ander kanaal) worden verzameld, worden door Goed gevoed & Goed getraind alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Bijvoorbeeld om contact met jou op te nemen als je een van de contactformulieren op de site hebt ingevuld. De door jou verstrekte gegevens worden door Goed gevoed & Goed getraind vertrouwelijk behandeld. Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.


Doel van de verwerking

Goed gevoed & Goed getraind verwerkt jouw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het leveren van diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende (klant of leveranciers) relaties. Verder slaat Goed gevoed & Goed getraind gegevens op ten behoeve van marketing doeleinden.

De gegevens kunnen door medewerkers van Goed gevoed & Goed getraind ingezien worden. Zij zijn allen gehouden om zich te houden aan datgene wat in deze privacyverklaring is opgenomen.

Met externen die toegang of inzicht hebben in de gegevens zijn of worden afspraken gemaakt over het gebruik en beveiliging van de gegevens en waar aan de orde wordt met hen een verwerkersovereenkomst aangegaan.


Hoe lang Goed gevoed & Goed getraind persoonsgegevens bewaart

Goed gevoed & Goed getraind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Categorie: Persoonsgegevens zoals: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, appgegevens, informatie achtergelaten via de website. Bewaartermijn: Vijf jaar na de laatste activiteit, dan wel tot het moment van afmelding bij een nieuwsbrief of het einde van de overeenkomst met ons. Reden: Voor het onderhouden van contact, voor een goede dienstverlening, voor het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, zoals een nieuwsbrief, voor marketing.

Categorie: Vertrouwelijke informatie die gegeven wordt tijdens de uitvoering van de dienstverlening, waaronder gegevens gedeeld in apps. Bewaartermijn: Vijf jaar na de laatste activiteit. Reden: Voor een goede dienstverlening bijvoorbeeld bij een vervolg op eerdere dienstverlening, waarvoor eerder verstrekte gegevens nodig zijn.

Categorie: De gegevens opgenomen in het boekhoud systeem, waaronder betaalgegevens. Bewaartermijn: Zeven jaar. Reden: Voor het verrichten van administratieve handelingen en facturering en voldoen aan wettelijke fiscale verplichting


Gebruikte opslagsystemen

CRM systeem

In het CRM systeem van Goed gevoed & Goed getraind worden cliëntdossiers, afspraken en declaraties opgeslagen. Dit CRM systeem is: Evry. Hierbij vindt opslag plaats van contactgegevens (emailadres, telefoonnummer, naam, adres en woonplaats) van de contactpersoon van klanten en leveranciers, dit om rekeningen te kunnen sturen, dan wel te voldoen, maar ook in geval van de noodzaak om contact op te kunnen nemen bijvoorbeeld bij calamiteiten in het kader van de overeenkomst en/of diensten die Goed gevoed & Goed getraind levert. Voor het privacy beleid van Evry, zie hier. Met Evry is een verwerkersovereenkomst aangegaan, voor deze overeenkomst zie hier.


Boekhouding

Alle factuur en betaalgegevens van klanten en leveranciers worden opgeslagen in de boekhouding van Goed gevoed & Goed getraind. Het boekhoudsysteem dat Goed gevoed & Goed getraind gebruikt is Moneybird. Voor het privacy beleid van Moneybird, zie hier.

 Gegevens kunnen in elk geval ingezien worden door de boekhouder van Goed gevoed & Goed getraind, Belermo. Voor het privacy beleid van Belermo, zie hier. Met hen zijn afspraken gemaakt voor het veilig omgaan van gegevens in lijn met de verplichtingen gesteld in de AVG.


Webshop

Bij bestelling via de webshop van Goed gevoed & Goed getraind worden gegevens opgeslagen van klanten. De webshop is aangemaakt via Plug&Pay. Hierbij vindt opslag plaats van contactgegevens (emailadres, telefoonnummer, naam, adres en woonplaats, maar ook IP adres en betaalgegevens zoals een bankrekeningnummer) van de klanten, dit om de producten te kunnen zenden en om rekeningen op te slaan in de boekhouding. Voor het privacy beleid van Plug&Pay, zie hier. Verder worden gegevens opgeslagen door Goed gevoed & Goed getraind ten behoeve van marketingdoeleinden, waaronder verzending van de nieuwsbrief (zie hierna).

Gegevens kunnen in elk geval ingezien worden door medewerkers van Goed gevoed & Goed getraind en door (externe) marketeers werkzaam voor Goed gevoed & Goed getraind. Met hen zijn afspraken gemaakt voor het veilig omgaan van gegevens in lijn met de verplichtingen gesteld in de AVG.


Nieuwsbrief

Geregeld informeert Goed gevoed & Goed getraind haar relaties over lopende zaken binnen Goed gevoed & Goed getraind en/of om aanbiedingen te doen. De nieuwsbrief wordt verstuurd aan personen die zich daarvoor hebben aangemeld, daar vooraf toestemming voor hebben gegeven, dan wel een bestelling dan wel betaling hebben gedaan bij Goed gevoed & Goed getraind. De persoonsgegevens worden vastgelegd in Mailchimp, het nieuwsbriefsysteem van Goed gevoed & Goed getraind. De opgeslagen gegevens betreffen de naam en email van de klanten. Voor het privacy beleid van Mailchimp, zie hier.

Wil je onze nieuwsbrief ook graag ontvangen? Dan kun je je via een van de contactformulieren op de sites aanmelden voor de nieuwsbrief.

Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kun je je gemakkelijk weer uitschrijven zodat je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangt. In elke editie van onze nieuwsbrief nemen wij een uitschrijflink op


Marketing

Goed gevoed & Goed getraind kan advertenties plaatsen via bijvoorbeeld Facebook. De gegevens die verzameld kunnen worden van klanten door Goed gevoed & Goed getraind zijn de naam, email en telefoonnummer. Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen via Mailchimp. Voor het privacy beleid van Mailchimp, zie hier.


Online leeromgeving

Verder maakt Goed gevoed & Goed getraind gebruik van The Huddle ten behoeve van de online leeromgeving van Goed gevoed &Goed getraind. Hierin worden alleen de door jou opgegeven naam en email gebruikt en opgeslagen. Met deze naam en e-mail heb je online toegang tot video’s, webinars en de on-line community.

Voor het privacy beleid van The Huddle, zie hier. Bij het gebruik van de on-line leeromgeving kan je voor en achternaam zichtbaar zijn. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, dan dien je te overwegen geen gebruik te maken van de on-line leeromgeving als anderen daar ook gebruik van maken, dan wel je account op te heffen als je dat wenst


Webinars

Goed gevoed & Goed getraind maakt gebruik van Webinargeek ten behoeve van het maken en plaatsen van Webinars op de site van Goed gevoed &Goed getraind. Hierin worden de door jou opgegeven voornaam en E-mailadres opgeslagen evenals het IP adres. Met deze naam en e-mail heb je online toegang tot de Webinars.

Voor het privacy beleid van Webinargeek, zie hier. Verder zijn op de diensten van Webinargeek de algemene voorwaarden van toepassing, waarin ook een verwerkersovereenkomst is opgenomen, die betrekking heeft op de opgeslagen gegevens en hoe daarmee omgegaan wordt. Voor de algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst, zie hier.


Overige systemen

Goed gevoed & Goed getraind slaat behalve in de hiervoor genoemde applicaties ook gegevens op in overleg met cliënten, leveranciers, medewerkers en andere relaties, in de door haar gebruikte communicatie kanalen, zoals:

         • Outlook: zie het privacy beleid van Microsoft;

         • Whatsapp business: zie het privacy beleid van Whatsapp;

         • Telefoon (Android): zie het privacy beleid van Google.


Microsoft Office 365

In Microsoft office en de verschillende applicaties daarvan, waaronder Outlook worden door Goed gevoed & Goed getraind gegevens opgeslagen van klanten, leveranciers en medewerkers. Voor het privacy beleid van Microsoft zie hier.


Google

Alle gegevens slaat Goed gevoed & Goed getraind lokaal op de computer op en in de cloud via Google Drive. Voor het privacy beleid van Google zie hier.


Beveiliging diverse systemen

De door Goed gevoed & Goed getraind gebruikte systemen voldoen aan de voorwaarden voor veilige opslag van gegevens zoals ook voorgeschreven via de AVG.


Goed gevoed & Goed getraind verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals die beschreven zijn in deze privacyverklaring, tenzij Goed gevoed & Goed getraind hiervoor van tevoren toestemming heeft gekregen van jou. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Goed gevoed & Goed getraind verwerkt de gegevens alleen in Nederland/ in de EU/EER. De gegevens worden nimmer zonder jouw toestemming verstrekt aan bedrijven of organisaties in derde landen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor sommige diensten van Goed gevoed & Goed getraind worden ook medische gegevens gevraagd van klanten. Deze worden alleen wanneer strikt noodzakelijk geacht om een goede begeleiding te garanderen opgevraagd en opgeslagen en alleen met uitdrukkelijke toestemming en voor zo lang als de klanten zelf hebben aangegeven en noodzakelijk is voor een goede begeleiding van en dienstverlening aan de klanten. Via onze website en/of levering van diensten slaan wij niet bewust en hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over klanten en/of websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als een klant jonger dan 16 jaar is wordt slechts na uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming van de ouder(s) een overeenkomst met hen aangegaan ten behoeve van de jongere. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd worden er geen gegevens van hen opgeslagen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van een website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goedgevoed-goedgetraind.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Bezoekersinformatie website en cookies

De website van Goed gevoed & Goed getraind heeft een zogenoemd SSL-certificaat wat garandeert dat de door jou ingevulde gegevens veilig (versleuteld) worden verstuurd via de website.

Goed gevoed & Goed getraind maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Bij het gebruiken van de website ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

         • Noodzakelijke cookies waarmee de websites beter functioneren;

         • Statistische cookies voor het analyseren van het gebruik van de website om de website daarmee te kunnen verbeteren (zoals Google

         analytics), zonder dat er gegevens van de bezoeker worden opgeslagen;

         • Voorkeur Cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op hoe de website eruit

         ziet. Denk aan de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.


De door Goed gevoed & Goed getraind verzamelde gegevens worden door Goed gevoed & Goed getraind alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels de cookiebalk die je te zien krijgt bij het (voor het eerst) bezoeken van onze website. Je kunt daarnaast altijd je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. Voor de cookies op de site van Goed gevoed & Goed getraind en de werking zie het cookie beleid van Goed gevoed & Goed getraind.


Via de site wordt gebruik gemaakt van facebook pixel, google tag manager en google analytics. Alle via deze methodieken verzamelde gegevens worden louter gebruikt voor het volgen van jou als gebruiker van onze website en niet voor andere doeleinden.


De website van Goed gevoed & Goed getraind wordt onderhouden en mede ondersteund met software van de Internet Marketing Unie (IMU). Voor meer info over hoe IMU omgaat met privacy lees ook het privacy beleid van IMU.


Recht op inzage, correctie, overdragen of verwijderen

Als je aan Goed gevoed & Goed getraind persoonsgegevens hebt verstrekt via de websites van Goed gevoed & Goed getraind of via een ander kanaal, dan heb je het recht om deze gegevens bij Goed gevoed & Goed getraind op te vragen en in te zien. Kloppen de gegevens niet (meer)? Dan wijzigen we de gegevens graag voor je. Wens je dat wij de gegevens aan je overdragen of wil je dat wij jouw persoonsgegevens in het geheel verwijderen? Dat kan uiteraard ook. Stuur in alle gevallen een email met jouw verzoek naar info@goedgevoed-goedgetraind.nl zodat wij met jouw verzoek aan de slag kunnen. Goed gevoed & Goed getraind streeft ernaar om jouw verzoek binnen 1 week na ontvangst in behandeling te nemen.


Wijzigen

Goed gevoed & Goed getraind behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg de Privacyverklaring van Goed gevoed & Goed getraind zoals op de website opgenomen, voor de meest actuele versie van de privacyverklaring.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Goed gevoed & Goed getraind. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op website(s) van derden waarop middels een link naar de website van Goed gevoed & Goed getraind gelinkt wordt. Raadpleeg de website van de derde voor de privacyverklaring die op die website van toepassing is.


Vragen en/of klachten?

Heb je vragen of klachten over ons privacy beleid of over jouw privacy? Neem dan gerust contact met ons op via info@goedgevoed-goedgetraind.nl. Met klachten kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vs. december 2022


Algemeen

Deze cookieverklaring is opgesteld om je te informeren over welke cookies de website van Goed gevoed & Goed getraind gebruikt en wat deze voor jou betekenen. De eenmanszaak Goed gevoed & Goed getraind is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 60078456. Goed gevoed & Goed getraind is een eenmanszaak en wordt vertegenwoordigd door Maud Bogers. Goed gevoed & Goed getraind, respecteert de privacy van al haar klanten en relaties en van de bezoekers van haar website. is bereikbaar voor informatie over deze cookieverklaring via email: info@goedgevoed-goedgetraind.nl.


Wat voor cookies zijn er en wat doen zij?

Op de website van Goed gevoed & Goed getraind worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, jouw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden ingezien en eventueel bewaard door Goed gevoed & Goed getraind. Welke soorten er zijn en wat zij doen wordt hieronder uitgelegd.


Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van dit soort cookies is om jou tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken op onze site met name technische en functionele cookies.


Analytische cookies

Deze vorm van cookies zorgt ervoor dat het bezoek op de website wordt gemeten. Door middel van een analytisch cookie kan de eigenaar van een website informatie verzamelen over het gedrag van de websitebezoekers. Er kan ook gevoelige informatie mee achterhaald worden, zoals de huidige locatie van een websitebezoeker. Daarnaast worden de cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, hierdoor kunnen wij inzicht krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken deze analytische cookies ten behoeve van het bijhouden van het bezoek aan onze website(s).


Profilering of tracking cookies

Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, noemen we dit profilering of tracking cookies. Met deze cookies kan het internetgedrag van mensen die onze site bezoeken, door de tijd heen worden gevolgd. Deze cookies stellen als het ware een persoonlijk profiel op van je interesses en je gedrag op een website. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld relevante advertenties getoond worden. Met deze cookies worden persoonsgegevens verwerkt en daarom wordt ook door ons expliciet toestemming gevraagd voor het gebruik van deze cookies. Wij gebruiken profilering en tracking (marketing) cookies van Google om relevante advertenties te kunnen tonen.

Hoe om te gaan met cookies

Wij vragen jou om toestemming voor het gebruik van de cookies op onze site. Hieronder tref je informatie aan over hoe je daarbij kunt handelen en welke gevolgen daaraan verbonden zijn.


In- en uitschakelen van cookies

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van jouw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk jouw browser hulppagina voor exacte instructies). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die je bezoekt.


Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van jouw browser raadplegen.


Welke cookies Goed gevoed & Goed getraind gebruikt

 Welke cookies wij gebruiken, de aard van deze cookies en wat wij ermee doen, kun je hieronder lezen.

 De site van Goed gevoed & Goed getraind gebruikt cookies van Google. Voor soorten en types van Google cookies zie hier, voor meer info over omgaan met privacy lees ook het Google cookiebeleid. Het is mogelijk om via Google Analytics verzamelde gegevens van jou te anonimiseren. Dat kan door daarvoor gebruik te maken van deze handleiding.

Cookies geplaatst door Google Analytics op onze site:

         • _fbp ; dit cookie en pixel is een tracking en analytisch cookie en stelt Google in staat om gerichte advertenties te tonen;            

         geldigheidsduur onbekend;

         • _ga ; is een functioneel en analytisch cookie, waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende gebruikers; dit cookie

         blijft 2 jaar actief;

         • _ga_NY8NDXVM8Y ; is een functioneel en analytisch cookie, waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende 

         gebruikers; dit cookie blijft 2 jaar actief; • _gat_UA-54989242-1; dit cookie wordt gebruikt om na te gaan hoe gebruikers de website

         gebruiken; aan de hand van inzicht in het gebruik kan de website worden geoptimaliseerd; geldigheidsduur onbekend;

         • _gat; dit cookie wordt gebruikt om na te gaan hoe gebruikers de website gebruiken; aan de hand van inzicht in het gebruik kan de

         website worden geoptimaliseerd; geldigheidsduur onbekend;

         • _gid ; dit analytische cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe een gebruiker de website gebruikt en helpt om een               analytisch rapport te maken over de prestatie van de website; data wordt geanonimiseerd verzameld over het aantal bezoekers, waar

         ze vandaan komen en het aantal pagina’s dat ze bezoeken; geldigheidsduur onbekend;


De site van Goed gevoed & Goed getraind gebruikt cookies van Hotjar. Met behulp van Hotjar kan nagegaan worden hoe de site en pagina’s van de site van Goed gevoed & Goed getraind bezocht worden. Voor het privacy beleid van Hotjar zie hier. De geplaatste cookies zijn:

         • _hjFirstSeen; dit is een statistisch cookie, welke vastlegt het eerste bezoek aan de site van een bezoeker. Dit cookie verloopt per

         sessie;

         • _hjSessionUser_*; dit is een statistisch cookie, welke een unieke gebruiker definieert. Dit cookie verloopt per sessie;

         • _hjTLDTest; dit is een functioneel cookie. Dit cookie verloopt per sessie;

         • _hjSession_*; dit is een functioneel cookie, om over pagina’s heen gegevens te bewaren. Dit cookie verloopt per sessie;

         • _hjid ; functioneel statistisch cookie, waarmee de identiteit wordt vastgelegd van de gebruiker en een uniek ID wordt aangemaakt;

         cookie is een jaar geldig.


Cookie geplaatst via doubleclick.net (onderdeel van Google; voor meer informatie zie Google cookiebeleid):

          • IDE ; cookie geplaatst om een profiel te kunnen opbouwen van je interesses en je relevante advertenties te tonen op andere sites;

          verloopt na 6 maanden.


De site van Goed gevoed & Goed getraind is mede ondersteund met software van de Internet Marketing Unie (IMU). Voor meer info over hoe IMU omgaat met privacy lees ook het privacy beleid van IMU. De volgende cookies worden daardoor op de site van Goed Gevoed & Goed getraind geplaatst:

          • phxtrack: dit is een functioneel cookie; cookie verloopt na elke sessie;

          • phxuser : dit is een functioneel cookie; cookie verloopt na een dag.


De site van Goed gevoed & Goed getraind plaatst cookies van Facebook. Voor het cookie beleid van Facebook zie hier. De volgende cookies worden op de site van Goed gevoed & Goed getraind geplaatst via facebook.com geplaatst:

          • datr ; dit cookie en pixel is een tracking en analytisch cookie en stelt Facebook in staat om gerichte advertenties te tonen;

          geldigheidsduur onbekend;

          • dpr ; dit cookie en pixel is een tracking en analytisch cookie en stelt Facebook in staat om gerichte advertenties te tonen;

          geldigheidsduur onbekend;

          • fr ; dit cookie en pixel is een tracking en analytisch cookie en stelt Facebook in staat om gerichte advertenties te tonen;

          geldigheidsduur onbekend;

          • locale ; functioneel cookie, om de taalvoorkeur op te slaan; cookie is 1 jaar geldig;

          • sb ; dit cookie en pixel is een tracking en analytisch cookie en stelt Facebook in staat om gerichte advertenties te tonen;           

          geldigheidsduur onbekend;.


Als nieuwsbrief systeem wordt gebruik gemaakt van List-manage een onderdeel van Mailchimp. Door Listmanage worden cookies van Mailchimp geplaatst op de site van Goed gevoed & Goed getraind. Voor het cookie beleid van Mailchimp zie hier. De volgende cookies worden op de site van Goed gevoed & Goed getraind geplaatst via mailchimp.com:

          • _abck ; dit is een noodzakelijk en functioneel technisch cookie waardoor Mailchimp optimaal functioneert op de website en 

          waardoor ook toegang tot noodzakelijke onderdelen van de service van Mailchimp veilig kan gebeuren; de cookie is permanent;

          • bm_sz ; dit is een noodzakelijk en functioneel technisch cookie waardoor Mailchimp optimaal functioneert op de website en

          waardoor ook toegang tot noodzakelijke onderdelen van de service van Mailchimp veilig kan gebeuren; de cookie is permanent;

          • ak_bmsc ; dit is een noodzakelijk en functioneel technisch cookie waardoor Mailchimp optimaal functioneert op de website en

          waardoor ook toegang tot noodzakelijke onderdelen van de service van Mailchimp veilig kan gebeuren; de cookie is permanent;


Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden, namelijk de sociale mediabedrijven waarvan je gebruik maakt als je de op deze website aanwezige media links voor social media gebruikt. Lees hun privacy en/of cookiebeleid over het gebruik door hen van cookies:

          • Facebook; lees ook het cookiebeleid van Facebook;

          • Linkedin; lees ook het cookiebeleid van Linkedin;

          • Whatsapp; lees ook het privacybeleid van Whatsapp;

          • Instagram; lees ook het privacybeleid van Instagram.


Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s kunnen links bevatten naar andere websites. Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij raden je dan ook aan om het cookie beleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen in deze cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Vragen of klachten

Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je vragen of klachten hebt over de werking van onze website en de door ons gebruikte cookies. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via e-mail: : info@goedgevoed-goedgetraind.nl.


Komen wij er niet samen uit, dan wel wil je niet met ons in gesprek, dan kun je op grond van de toepasselijke wetgeving, die ook ziet op het hanteren van cookies, een klacht indienen bij de Autoriteit Consument en Markt en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.